RŪJIENAS PII "VĀRPIŅA" KONTAKTIBērnudārza nosaukums
Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
Adrese Rūjienas novads, Rūjiena, Dārza iela 8, LV-4240
Vadītāja
tālr: 26429411; varpina@valmiera.edu.lv, Pieņemšanas laiks: Ceturtdienās no 8:00 līdz 10:00.
Vad. vietn. izgl. jomā tālr: 29377108; maritaklavina@inbox.lv, Pieņemšanas laiks: Otrdienās no 8:00 līdz 10:00.
Vad. vietn. strat. jaut. tālr: 20272510; lidijabudaha@hotmail.com.
Vad. vietn. saimn. darbā
tālr: 26827365; monta.reizina77@inbox.lv, Pieņemšanas laiks: Pirmdienās no 8:00 līdz 10:00.
Medmāsa
tālr: 26669124; daiga.svetlana@inbox.lv, Pieņemšanas laiks: Trešdienās no 8:00 līdz 10:00.
Lietvedis tālr: 26444074; madars.biss@rujiena.lv, Pieņemšanas laiks: Piektdienās no 8:00 līdz 10:00.
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"