RŪJIENAS SPII "VĀRPIŅA" KONTAKTIBērnudārza nosaukums
Rūjienas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
Adrese Rūjienas novads, Rūjiena, Dārza iela 8, LV-4240
Vadītāja
tālr: 26429411; varpina@rujiena.lv. Atvaļinājumā no 01.07.2019.-28.07.2019./iesk/
Vad. vietn. izgl. jomā tālr: 29377108; maritaklavina@inbox.lv. Atvaļinājumā no 25.06.2019.-26.08.2019./iesk/
Vad. vietn. strat. jaut. tālr: 20272510; lidijabudaha@hotmail.com
Vad. vietn. saimn. darbā
tālr: 26827365; monta.reizina77@inbox.lv, Pieņemšanas laiks: Pirmdienās no 8:00 līdz 10:00.
Medmāsa
tālr: 26669124; daiga.svetlana@inbox.lv. Atvaļinājumā no 10.06.2019.-16.07.2019./iesk/
Lietvedis tālr: 26444074; madars.biss@rujiena.lv. Atvaļinājumā no 15.07.2019.-16.08.2019./iesk/
© 2018 Rūjienas SPII "Vārpiņa"