RŪJIENAS PII "VĀRPIŅA" KONTAKTIBērnudārza nosaukums
Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
Adrese Valmieras novads, Rūjiena, Dārza iela 8, LV-4240
Vadītāja
tālr: 26429411; lilita.romanovska@valmiera.edu.lv, Pieņemšanas laiks: Ceturtdienās no 8:00 līdz 10:00.
Vad. vietn. izgl. jomā tālr: 29377108; marita.klavina@valmiera.edu.lv, Pieņemšanas laiks: Otrdienās no 8:00 līdz 10:00.
Vad. vietn. IT jomā tālr: 29320554; ivita.seglina@valmiera.edu.lv
Vad. vietn. saimn. darbā
tālr: 26827365; monta.reizina@valmiera.edu.lv, Pieņemšanas laiks: Pirmdienās no 8:00 līdz 10:00.
Medmāsa
tālr: 26669124; daiga.svetlana@inbox.lv, Pieņemšanas laiks: Trešdienās no 8:00 līdz 10:00.
Lietvedis tālr: 26444074; madars.biss@valmiera.edu.lv, Pieņemšanas laiks: Piektdienās no 8:00 līdz 10:00.
Datu aizsardzības speciālists tālr: 64210687; datuspecialists@valmierasnovads.lv

© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"