KAS JĀZINA VECĀKIEM, LAI BĒRNS VARĒTU SĀKT APMEKLĒT IZGLĪTĪBAS IESTĀDI?thumb Jāiesniedz iesniegums ar lūgumu uzņemt bērnu PII "Vārpiņa".

Pēc uzaicinājuma jāierodas bērnudārzā uz logopēda un stājas speciālista apskati.

Vecākiem jāiepazīstas ar iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, pienākumiem, izglītības procesa organizāciju.

Jādodas pie sava ģimenes ārsta, kurš sagatavos izziņu par bērna veselības stāvokli, kā arī izsniegs bērna medicīnisko karti (forma 026/u).

Ja bērnam nepieciešama apmācība speciālajā programmā, jāpiesakas Valmieras rajona pedagoģiski-medicīniskajā komisijā, kura izvērtēs, kurā programmā bērns tiks uzņemts.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI PEDAGOĢISKI-MEDICĪNISKAJAI KOMISIJAI:thumb Iesniegums ar lūgumu izskatīt bērnu pedagoģiski-medicīniskajā komisijā (aizpilda bērna vecāks).

Bērna pārbaudes karte (ģimenes ārsts, logopēds un citi speciālisti).

Ģimenes ārsta atzinums.

Cita ārsta atzinums pēc nepieciešamības (pulmenologs, alergologs, ķirurgs, logopēds, uc.).

Informācija par izglītojamo - ja bērns iepriekš apmeklējis pirmsskolas iestādi (aizpilda pirmsskolas skolotājs).


© 2023 Rūjienas PII "Vārpiņa"

Piekļūstamības paziņojums