JAUNĀKĀ GALERIJA: PROJEKTS "EIROPAS JŪDZE" (FOTO: M.KĻAVIŅA)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"