JAUNĀKĀ GALERIJA: LĪGO 2021 (FOTO: I.SEGLIŅA)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"