JAUNĀKĀ GALERIJA: VĀRPIŅAI - 38 (FOTO: I.SEGLIŅA)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"