PEDAGOGI PIEDALĀS KONFERENCĒ "DARBOJOS, IZZINU - MĀCOS AR PRIEKU!"2019.gada 14.martā Valmierā notika Skola 2030 konference "Darbojos, izzinu-mācos ar prieku!" par mācību saturu un pieeju pirmsskolas izglītībā. Konferencē ar savu pieredzi dalījās arī mūsu iestāde, jo mēs esam viena 100 pilotskolām, kura divus gadus aprobēja jauno mācību saturu.

Pieredzes darbnīcu ,,Dienas mācību procesa plānošana un vadīšana” vadīja pirmsskolas skolotāja Laila Virse un vadītājas vietniece izglītības jomā Marita Kļaviņa. Bet ar pieredzes stendu citus pedagogus iepazīstināja skolotāja Inta Majore un Anita Poga.

PEDAGOGI UZSĀK DARBU KOMPETENČU PROJEKTĀRūjienas pilsētas SPII "Vārpiņa" ir viena no pilotskolām jaunā mācību satura ieviešanai izglītības sistēmā. Mūsu SPII "Vārpiņas” darba grupa četras dienas apguva zināšanas kā strādāt ar bērniem, pielietojot jaunās kompetences mācību procesā. Un, lai īstenotu šo pieeju, "Vārpiņā" jau notiek pārmaiņas.

Piektajā oktobrī darba grupa savas zināšanas nodeva pārējiem pedagogiem, kuri "pārvērtās" par bērniem un apguva prasmi darboties, sadarboties, pielietot domāšanu un radošumu dotajos uzdevumos. Un pirmais uzdevums, kas tika dots - sakārtot grupu telpas, kurām ir jābūt daudzfunkcionālām.

Attēlos redzams kā notiek apmācība - zināšanu nodošana un darbošanās pa centriņiem.


Pedagogi jau ir sākuši aktīvi strādāt. Katra grupas telpa tiek sakārtota pa mācību centriņiem, lai bērni paši varētu radoši darboties. Mainās pedagogu pieeja un bērniem ir interesanti.

Darba grupa turpinās doties vēl uz mācībām, bet jau tagad tiek sniegts atbalsts un konsultācijas pedagoģiskās prakses pilnveidei.


© 2018 Rūjienas SPII "Vārpiņa"