PROJEKTS "ELEKTRĪBA RODAS NO..." (FOTO: GR.SKOLOTĀJAS)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"