MĀCĪBU MATERIĀLI DARBAM MĀJAS APSTĀKĻOS (PAVASARA LAIKĀ)Lūdzu lejuplādēt un materiāls atvērsies word formātā. Būs iespēja palielināt un izprintēt!

1,5-3 gadus veciem bērniem (Sienāzīši, Taurenīši)

3-4 gadus veciem bērniem (Zaķīši, Pūcītes)

4-5 gadus veciem bērniem (Ezīši, Cālīši, Mārītes)

5-6 gadus veciem bērniem (Kamenītes)

6-7 gadus veciem bērniem (Bitītes, Spārītes)

MĀCĪBU MATERIĀLI DARBAM MĀJAS APSTĀKĻOS (ZIEMAS LAIKĀ)Lūdzu lejuplādēt un materiāls atvērsies word formātā. Būs iespēja palielināt un izprintēt!

1,5-3 gadus veciem bērniem (Sienāzīši, Taurenīši)

3-4 gadus veciem bērniem (Zaķīši, Pūcītes)

4-5 gadus veciem bērniem (Ezīši, Cālīši, Mārītes)

5-6 gadus veciem bērniem (Kamenītes)

6-7 gadus veciem bērniem (Bitītes, Spārītes)

© 2021 Rūjienas PII "Vārpiņa"