BĒRNUDĀRZA "VĀRPIŅA" PASĀKUMI JANVĀRĪ


Sakarā ar ārkārtas situāciju COVID-19 dēļ, iestādes pasākumi janvārī ir atcelti.© 2020 Rūjienas PII "Vārpiņa"