IESKATS IESTĀDES VĒSTURĒthumb Rūjienas PII "Vārpiņa" durvis vēra 1985.gada 21.februārī kā četru kolhozu un Rūjienas pilsētas bērnudārzs. Iestādi apmeklē 280 apkārtējie lauku un pilsētas bērni 12 grupās.

1993.gada rudenī iestāde pārtop par speciālo pirmsskolas izglītības iestādi ar 2 speciālām programmām, bērniem ar valodas traucējumiem un fiziskās attīstības traucējumiem, bērnu skaitam samazinoties uz 5 grupām.thumb Iestāde aktīvi darbojusies dažādos projektos: 1997.gadā Sorosa fonda programmā "Soli pa solim", kā arī 2000.-2002.gadā starptautiskajā projektā COMENIUS. Projektu laikā izdevies piesaistīt sadarbības partnerus no Anglijas, Itālijas, Grieķijas un Rumānijas pirmsskolas izglītības iestādēm. Kopīgi esam attīstījuši tēmu “Lasīt un rakstīt mācīšana bērniem no 3 gadiem līdz 6”. Esam iesaistījušies arī Beļģijas, Itālijas, Spānijas, Anglijas, Portugāles ARION kopprojektā “Bērnu izglītošana no 0–18 gadiem”.thumb "Vārpiņa" katru gadu piedalās ZAAO un "Dzīvosim zaļi" rīkotajos projektos un guvusi godalgotas vietas.

2015. gada septembrī pieteicāmies starptautiskās EKOSKOLAS projektā, lai iegūtu zaļo karogu, kas simbolizē Pirmo mācību gadu ar tēmu "Veselīgs dzīves veids". 2016.gada aprīlī pieteicāmies un guvām atbalstu dalībai starptautiskās Ekoskolu projektā "ĒDAM ATBILDĪGI". Kopā projektā piedalās deviņas Eiropas valstis.


© 2023 Rūjienas PII "Vārpiņa"

Piekļūstamības paziņojums