LEDUS, SVEČU IZSTĀDE (FOTO: S.PAVĻIKA)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"