"VĀRPIŅAI"- 36! (FOTO: GRUPIŅU SKOLOTĀJAS)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"