BĒRNU DROŠĪBA UZ CEĻA (FOTO: M.KĻAVIŅA)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"