ERASMUS+ PROJEKTS "TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE"thumb

TREŠĀ STARPTAUTISKĀ PARTNERU SANĀKSME (TPM) BEĻĢIJĀ


Trešā starptautiskā projekta noslēguma sanāksme Erasmus+ Nr.2017-I-EL01-KA219-036156_4 “Together Everyone Achieves More” projektā notika Liege, Beļģijā no 2019.gada 16.jūnija līdz 2019.gada 20.jūnijam.

Sanāksmes laikā izvērtējām mūsu problēmas projektā:

- Saziņa starp partneriem, kopīgas valodas meklēšanā. Projektā piedalījās dažāda veida mērķa grupas, dažādas skolas un dažādas sabiedrības.

- Bija grūtības savienot vecākus no katras valsts.

- Kā pielāgot aktivitātes katrai mērķa grupai, maziem bērniem, multikulturālām ģimenēm.

- Informācijas koplietošana bija izaicinājums, projekta sākumā komunikācija notika Facebook vietnē. Turpmāk saziņa tika mainīta uz Google disku.

- Projekta uzsākšana bija sarežģīta, jo tas bija pirmais projekts 4 no 5 partneriem.

- Vecāku iesaistīšana semināros bija sarežģīta, jo komunikācijas neveiksme vai tēmas nebija pietiekami interesantas vecākiem.

- Vecāki nav pieraduši apmeklēt bērnudārzu darbnīcas. Projekta partneri nolēma turpināt iesākto sadarbības formu ar vecākiem. Svarīgi izvēlēties tēmas, kas ir interesantas vecākiem.

- Vairākām valstīm tā bija pirmā pieredze dalībai Erasmus + projektā.

Projekta laikā bija ieplānots pārāk daudz aktivitāšu vecākiem. Netika īstenotas divas aktivitātes: “ Noslēpumainai lasītājs” un “Dārgais bērns, tev ir vēstule!”. Šīs aktivitātes tika izslēgtas no ģimenes aktivitāšu grāmatas.

Par ģimenes aktivitātes grāmatas saturu tika izlemts kopā, bet lapu noformējums katrai valstij bija brīvprātīgs.

Mēs iemācījāmies pielāgot mācību priekšmetus dažādām mērķa grupām, uzklausot ģimeņu vajadzības skolās.

- Mēs saprotam, ka šis projekts ir sākums sistēmas izveidei sadarbībā ar vecākiem bērnudārzos.

Sanāksmes laikā strādājām pie gala ziņojuma tēmām: projektu vadība, ietekme un izplatīšana. Latvijas partneri apmeklēja mazbērnu novietni Liežā.

thumb
thumb

TREŠIE PEDAGOGU APMĀCĪBAS KURSI (LTT, C3) GRIEĶIJĀ


Trešie pedagogu apmācības kursi Erasmus+ Nr.2017-I-EL01-KA219-036156_4 “Together Everyone Achieves More” projektā notika Irapetrā, Grieķijā ( Krētā) no 2019.gada 5. maija līdz 11.maijam.

Visi projekta dalībnieki iepazinās ar Grieķijas jaunajiem akadēmiskās izglītības tiesību aktiem un mācību programmām.

Apmeklējām Kentri bērnudārzu un Kentri dienas aprūpes centru. Notika diskusijas ar grupas personālu par mācību programmām, atšķirībām un labās prakses pieredzi sadarbībā ar vecākiem. Bērnudārza bērni iepriecināja ar somu valodā iemācīto dziesmu, projekta dalībnieki tika iesaistīti tradicionālajās spēles kopā ar bērniem.

Melina konferenču zālē projekta dalībnieki, vecāki un vecvecāki tika iepazīstināti ar ieguvumiem projekta darba gaitā. Vērojām jauku un sirsnīgu pasākumu, kuru sagatavoja skolotājas ar bērniem un viņu vecākiem.

Partneri prezentēja projekta laikā izveidotās ģimenes grāmatas.

Krētas projekta koordinatore Kalliopi Papoutsaki iepazīstināja ar Twinspace vietni un ievietotajiem materiāliem.

Ieskatu Ierapetras pilsētas vēsturē un ekskursiju vadīja Kentri bērnudārza māte.

Apmeklējām Rātsnamu un diskutējām par projekta nozīmīgumu ar Irapetras pilētas mēru. Keramikas darbnīcā nodarbību vadīja Kentri bērnudārza tēvs un iepazīstināja ar tradicionālo metodi, kuru izmanto no Mino laikmeta. Apmeklējām Azorijas arheoloģisko vietu un seno 3250 gadus veco olīvkoku.

Notika Ierapetras Vides izglītības centra mācību ekskursija pa Koutsouras mežu ar aktivitātēm par dabas izglītību.

Apmeklējām Knossos, Iraklionas arheoloģiskās vietas, Iraklionas pils drupas un arheoloģijas muzeju, Voulismeni ezeru Agios Nikolaos.

thumb
thumb

OTRIE PEDAGOGU APMĀCĪBAS KURSI (LTT, C2) SOMIJĀ


Otrie pedagogu apmācības kursi Erasmus+ Nr.2017-I-EL01-KA219-036156_4 “Together Everyone Achieves More” projektā notika Oulu, Somijā no 2018.gada 17.septembra līdz 22.septembrim.

Visi projekta dalībnieki iepazinās ar Somijas jaunajiem akadēmiskās izglītības tiesību aktiem un mācību programmām.

Apmeklējām Sampolas APEC centru un notika diskusijas ar grupas personālu par darba procedūrām un labo praksi.

Iepazināmies ar "Lastu" atvērtā ABIA centru un tika organizēta ekskursija pa Oulu universitāti, izglītības fakultāti.

Mūs informēja par Somijas akadēmisko skolotāju izglītību, iepazināmies ar Oulu ilgtspējīgas vides izglītības un kultūras izglītības "Alakööki" biroju.

Notika ļoti vērtīga diskusija par ilgtspējīgu izglītību un praktisko viedokli par bērna dabas attiecību attīstību.

Notika pasākums ar vecākiem Sampola APEC centrā par IKT izmantošanu pedagoģiskajā darbā.

thumb
thumb

OTRĀ STARPNACIONĀLĀ PARTNERU TIKŠANĀS (TPM 2) LATVIJĀ


Otrā starpnacionālā tikšanās Erasmus+ Nr.2017-I-EL01-KA219-036156_4 “Together Everyone Achieves More” projektā notika Rūjienā, Latvijā no 2018.gada 18.jūnija līdz 2018.gada 22.jūnijam.

Otrā starptautiskā sanāksmē notikā Rūjienas pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “ Vārpiņa”. Partneri iepazinās ar mūsu izglītības iestādes darbu, tradīcijām un Latvijas pirmsskolas izglītības programmu un darbu. Iepazinās ar Valmieras pirmsskolas izglītības iestādi “ Sprīdītis” un “ Burtiņš”.

Apspriedām paveikto darbu projektā. Dalījamies par darbu pie vecāku grāmatas veidošanas. Dalījamies ar rezultātiem ETWIINING platformā. Kopā ar vecākiem un bērniem svinējām vasaras saulgriežus.

Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja pēdējā dienā iepazīties ar Rīgas ievērojamākajām vietām.

thumb

PIRMIE PEDAGOGU APMĀCĪBAS KURSI (LTT, C1) BEĻĢIJĀ


Pirmie pedagogu apmācības kursi Erasmus+ Nr.2017-I-EL01-KA219-036156_4 “Together Everyone Achieves More” projektā notika Ljēžā, Beļģijā no 2018.gada 22.aprīļa līdz 2018.gada 28.aprīlim.

Projekta partneriem prezentētas projekta pirmo 8 mēnešu laikā īstenotās aktivitātes un sasniegtie rezultāti. Diskusiju rezultātā gūta pieredzes apmaiņa par bērnu un vecāku iesaisti projektā.

Izveidota jauna failu dalīšanās platforma Google Drive, atvieglojot failu kopīgošanu un rediģēšanu.

Noteiktas tālākās projekta aktivitātes 2018.gada maijā un jūnijā. 22.maijā plānota Skype videokonference, prezentējot mūsu bērnu veidotās kartes no Magical Box pārējo dalībvalstu bērniem. Līdz nākamajai tikšanās plānots dokumentēt Mātes dienas pasākumus, prezentējot iegūtos materiālus klātienē Latvijas vizītes laikā.

Apmeklējot izglītības iestādes “Les pacolets”, “Demoitelle” un “Lycee Technique Provincial Jean Boets” gūts vērtīgs ieskats Beļģijas izglītības sistēmā no bērnudārza līdz vidusskolai.

Papildus iegūtas zināšanas lekcijā par ģimenes iekļaušanu Itālijā un Beļģijā. Fiksētas idejas un pieredzes attiecībā uz Kompetenču pieeju.

thumb

PIRMĀ STARPNACIONĀLĀ PARTNERU TIKŠANĀS (TPM) GRIEĶIJĀ


Pirmā starpnacionālā tikšanās Erasmus+ Nr.2017-I-EL01-KA219-036156_4 “Together Everyone Achieves More” projektā notika Atēnās, Grieķijā no 2017.gada 20.novembra līdz 2017.gada 24.novembrim.

Iegūta vērtīga pieredzes apmaiņa, iepazīstot projekta partnerus - Grieķiju, Krētu, Somiju un Beļģiju un to pirmsskolas izglītības sistēmas. Partneriem veiksmīgi prezentēti arī mūsu bērnudārza mērķi, programmas, metodikas, tradīcijas, uc.

Sadalīti veicamie pienākumi un noteikti to izpildes termiņi. Līdz 15.12.2017. sagatavot video ar bērnu-vecāku rotaļu, līdz 25.12.2017. “Zvaniņš skan” video Ziemassvētkiem + apsveikuma kartiņas, līdz janvāra beigām – vecāku receptes, februārī – Maģiskā kaste. Līdz februāra beigām strādāt pie “Vecāku aktivitāšu grāmatas” - pirmā lappuse - recepte, otrā – foto ar āra aktivitāti.

Izveidots projekta komunikācijas konts vietnē e-Twinning, kā arī izvēlēts iestādes simbolizējošais elements. No 04.12.2017 līdz 08.12.2017 noritēs vecāku un bērnu balsojums par projekta galveno simbolu.

Iegūtas vērtīgas zināšanas pedagoģijā grieķu Bērnu muzejā, kas ar radošu ikdienišķu priekšmetu un izejvielu lietojumu sekmējis bērnu mācīšanos un pamata prasmju apgūšanu. Fiksētas idejas, ko nākotnē varētu izmantot arī mūsu bērnudārzā.

thumb
thumb

PROJEKTA MĒRĶIS, UZDEVUMI UN GRAFIKS


Projekta mērķis:

Izveidot FAMILY'S ACTIVITY BOOK (Ģimenes aktivitāšu grāmata).

Katrai valstij ir svarīgi piesaistīt tik daudz ģimeņu, cik vien iespējams.

Katrai projekta dalībvalstīj uzdevums:

- organizēt informatīvu vakaru par Erasmus + un projektu,

- veidot ģimenes koku (fotogrāfijas, zīmējumi),

- iepazīstina ar savu bērnu,

- Ziemassvētku recepte ( tradicionālu ēdienu recepte, dekorēšana kopā ar savu ģimeni mājās),

- let's go out! - āra aktivitātē ar savu ģimeni jaunajā gadā,

- grāmata, ko mēs lasām kopā ( prezentācija, zīmējumi, attēli par grāmatu, ko ģimene lasa kopā,

- spēlējiet spēli! (galda spēles, tradicionālās spēle ar savu ģimeni),

- kaut kas aug! (Lieldienu zāle, ziedi, zaļumi... redzamu darbību atspoguļo fotogrāfijās)

- burvju pasaule! (izrotāt iedomu pasauli ap jūsu bērnu. Kas viņam/viņai interesē? Ko viņš/viņa grib darīt?)

- Ziemassvētku apsveikums tiks sūtīts bērniem un vecākiem uz Atēnām.

Projekta grafiks:

Septembris-Oktobris 2017: Informēt bērnus un vecākus par iesaistīšanos projektā, tā mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem.

Novembris 2017: Pirmā starptautiskā tikšanās Atēnās. Tikšanās laikā paredzēts iepazīt projekta partnerus, sadalīt pienākumus un noteikt to izpildes termiņus.

Decembris 2017: Sākt strādāt pie Vecāku aktivitāšu grāmatas - Pirmā lappuse: vecāki un bērni gatavo, Otrā - vecāki un bērni āra aktivitātēs.

Janvāris 2018: Vecāki raksta bērniem vēstulesp par bērniem interesējošam tēmām, kuras bērni saņem bērnudārzā.

Februāris 2018: Maģiskā kaste. Bērni ar vecākiem sagatavo stāstus par tēmām, kas iekļautas kastē.

Aprīlis 2018: Pirmais pedagogu treniņu kurss Belģijā, prezentējot līdz šim paveikto.

Jūnijs 2018: Otrā starptautiskā tikšanās Latvijā.

Apmācības seminārs notiks Krētā no 6.05.-10.05.2019.

Projekta noslēguma sanāksme Beļģijā no 17.06.-19.06.2019.© 2023 Rūjienas PII "Vārpiņa"

Piekļūstamības paziņojums