ZINĪBU RĪTA PASĀKUMS (FOTO: M.BIŠS)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"