BĒRNUDĀRZAM "VĀRPIŅA" 33 GADIŅI! (FOTO: M.BIŠS)
© 2018 Rūjienas SPII "Vārpiņa"