LĪGO PASĀKUMS KOPĀ AR RŪJIENAS "IEVĀM" UN ERASMUS+ PARTNERIEM (FOTO: M.KĻAVIŅA)
© 2018 Rūjienas SPII "Vārpiņa"