TĒVU DIENAS PASĀKUMS (FOTO: M.KĻAVIŅA)
© 2018 Rūjienas SPII "Vārpiņa"