LĪGO PASĀKUMS (FOTO: L.ROMANOVSKA)
© 2018 Rūjienas SPII "Vārpiņa"