PAVASARA PĀRGĀJIENS GAR RŪJAS UPI (FOTO: M.KĻAVIŅA, GRUPIŅU SKOLOTĀJAS)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"