PUTRAS NEDĒĻA NO 14.10 LĪDZ 17.10 (FOTO: M.KĻAVIŅA)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"