VALSTS 101.GADADIENAI VELTĪTAIS PASĀKUMS (FOTO: M.BIŠS)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"