JAUTRAIS OLIMPISKAIS SPORTA RĪTS (FOTO: M.KĻAVIŅA, M.BIŠS)
© 2018 Rūjienas SPII "Vārpiņa"