LĪGO PASĀKUMS (FOTO: S.DAIGA)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"