"VĀRPIŅAI" - 35 (FOTO: M.BIŠS)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"