PILSĒTAS SVĒTKU PASĀKUMI BĒRNUDĀRZĀ (FOTO: L.ROMANOVSKA)
© 2018 Rūjienas PII "Vārpiņa"